Dokumenty do pobrania

1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. POBIERZ

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. POBIERZ

3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. POBIERZ

4. Regulamin Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice. POBIERZ

5. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ

6. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ

7. Uchwała Nr XVII/154/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ

8. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. POBIERZ