×

Ostrzeżenie

For the extension Akeeba Backup Core package version 7.2.2 is available, but it requires at least PHP version 7.1 while your system only has 7.0.27
The mail function has been disabled by an administrator.

Dokumenty do pobrania

1. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. POBIERZ

2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. POBIERZ

3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. POBIERZ

4. Regulamin Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice. POBIERZ

5. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ

6. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ

7. Uchwała Nr XVII/154/2015 z 24.11.2015 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. POBIERZ

8. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. POBIERZ