Jak prawidłowo segregować odpady

Papier i tektura

Do oznaczonych pojemników lub niebieskich worków wrzucamy
- papier, tektura;
- opakowania z papieru, tektury i kartony;
- gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, książki;
- papierowe torby, worki, opakowania;
- papier szkolny i biurowy.


NIE WOLNO WRZUCAĆ ZABRUDZONEGO PAPIERU


Szkło

Do oznaczonych pojemników lub zielonych worków wrzucamy:
    - butelki;
    - słoiki;
    - opakowania szklane, również po kosmetykach.

NIE WOLNO WRZUCAĆ: CERAMIKI, LUSTER, SZYB, W TYM SAMOCHODOWYCH, SZKŁA BUDOWLANEGO

 


Tworzywa sztuczne

Do oznaczonych pojemników lub żółtych worków wrzucamy:
    - opakowania po napojach;
    - opakowania po kosmetykach;
    - opakowania po środkach czystości;
    - opakowania po żywności;
    - folia opakowaniowa
;
    - drobne odpady metalowe;

 


Odpady biodegradowalne

Do oznaczonych pojemników lub brązowych worków wrzucamy:
- odpady organiczne powstające w trakcie przygotowania posiłków np.: części warzyw, owoców, skorupki jaj, stare pieczywo;
- odpady zielone np. liście, gałęzie, trawa, chwasty itp.;
- zabrudzony, zmoczony papier lub tektura.

 

 


Niesegregowane - zmieszane

Do oznaczonych pojemników lub czarnych worków wrzucamy:
    - odpady niesegregowane, pozostałości z odpadów komunalnych,wytwarzanych w gospodarstwach domowych;
    - zabrudzone opakowania papierowe;
    - resztki jedzenia, pokarmów mięsnych i rybnych;
    - zużyte artykuły higieniczne, pampersy, podpaski waciki;
    - ceramika porcelana;
    - popiół.