Informacja - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1495), Urząd Miejski w Gryficach informuje o obowiązku oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyłącznie do punktu stwarzającego bezpieczne warunki do jego odbioru.

Do sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego ww. obowiązkowi należą m.in.:
- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. pralki, lodówki),
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. suszarki do włosów, kuchenki mikrofalowe, sokowirówki itp.),
- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. aparaty telefoniczne, faksy itp.),
- sprzęt audiowizualny,
- sprzęt oświetleniowy,
- narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych,
- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (jeśli ich działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub o obecności pól elektromagnetycznych),
- przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów,
- przyrządy do nadzoru i kontroli.

Mieszkańcy Gminy Gryfice mogą korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gryficach przy ul. Niekładzkiej 4. Można nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i inne. Odpady należy przywieźć własnym transportem.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00.